MACIEJ JAWORSKI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zapraszamy do naszej kancelarii

 

KOMUNIKAT

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o zdrowie państwa i pracowników, zgodnie z rekomendacją Prezesa Rady Ministrów prewencyjnie ograniczony zostaje bezpośredni kontakt z kancelarią. Tym samym informuję, iż kancelaria nie przyjmuje petentów do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie zapewniam, że na dzień dzisiejszy kancelaria funkcjonuje i pracuje jak dotychczas, a kontaktować należy się drogą elektroniczną, telefoniczną, bądź listownie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Maciej Jaworski
Kancelaria Komornicza nr VI w Szczecinie
71-219 Bezrzecze
ul. Nowowiejska 1D/U
tel.91 4877360
www.komornikjaworski.pl
e-mail : szczecin3@komornik.pl

Rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 98 14401387 0000 0000 0852 0607

 

Kancelaria Komornicza nr VI w Szczecinie

71-219 Bezrzecze, ul. Nowowiejska 1D/U

tel. 91 487-73-60
fax. 91 486-13-70

szczecin3@komornik.pl

Zgodnie do art. 760 § 1 kpc, wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu. Wnioski złożone w formie elektronicznej nie podlegają rozpoznaniu.

 

Konto bankowe :
98 1440 1387 0000 0000 0852 0607

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek godz. 8:00 do 16:00
wtorek-piątek godz. 7:30 do 15:30


dyżur Komornika :

w poniedziałek godz. 10:00 do 12:00 oraz godz. 14:00-16:00